MiFiD2 bijna onbegonnen werk

“Info over de impact van de regelgeving, dat is er bijna niet”, zo opende Egbert Berkhoff vandaag het seminar MiFID II georganiseerd door het NNEK Vermogensbeheer in Vianen. Opleider Dukers & Baelemans waarschuwde eerder dat de Europese richtlijn MiFID II belangrijke gevolgen heeft voor de vakbekwaamheid van medewerkers die zich bezighouden met beleggingsadvies. Hoe kunnen adviseurs zich goed voorbereiden als er weinig informatie over de impact van deze nieuwe regelgeving te vinden is?

Berkhoff, directeur van NNEK, vervolgde zijn verhaal met een onderzoek van de Universiteit Tilburg. “Volgens dit onderzoek zijn mensen niet in beweging te krijgen voor beleggen. Dat komt door angst. Mensen zijn beschadigd geraakt door het verleden, de zeepbel van het internet en de woekerpolisaffaires. Ik denk dat we een hele generatie potentiële beleggers zijn verloren. Daarom is de regelgeving ontstaan en we kunnen de kapitaalmarkt maar beter laten aansluiten op de wensen van de klant. In 2007 zat MiFID I er aan te komen en dat was spannend, want wat zou het betekenen? Nu MiFID II er aan zit te komen is het weer spannend en de regelgeving wordt nog scherper.”

Europese regels voor ieder die beleggingsadvies geeft

Ook Michiel van Vugt, Manager Financieel Adviseurs bij NNEK, sprak over de aanscherping en toetste meteen de kennis in de zaal. “Welke diploma’s heb je bijvoorbeeld nodig om een Nationaal Regime-vergunning aan te vragen? Je hebt er geen nodig. Dat is toch bizar, dat wanneer je belangrijke beslissingen neemt zoals beleggingsadvies je daar geen vakbekwaamheidsdiploma voor nodig hebt. Dan kan straks niet meer. Voor iedereen die beleggingsadvies geeft gelden de Europese regels.”

Veel vragen en veel gevoel van onduidelijkheid

Bij het publiek waren er veel vragen en spraken mensen hun zorgen uit, velen vinden de regelgeving en de gevolgen nog onduidelijk. “Hierop voorbereiden is heel moeilijk”, meldde een participant in de zaal. Van Vugt beaamde dit deels ook in zijn verhaal: “Zien jullie het verschil tussen adviseren en informeren bijvoorbeeld? De wet geeft de verschillen wel aan. Hoe dat uitgewerkt gaat worden in de MiFID II is nu onderwerp van overleg in de Adviescommissie.” De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op iedereen die persoonlijk advies geeft over beleggingsdiensten én op ieder die hier informatie over geeft. Van Vugt is ook lid van de Adviescommissie Stichting DSI.

DSI en AFM met elkaar in gesprek

DSI en de Autoriteit Financiële Markten zijn momenteel in gesprek over de samenwerking in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals die klanten adviseren of informeren over financiële instrumenten. Deze afspraken worden opgenomen in een nieuw convenant tussen AFM en DSI. Dit convenant zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week worden ondertekend, meldde Van Vugt. De DSI Adviescommissie is bezig met het verfijnen van de ESMA criteria met als doel om tot eindtermen te komen. “Als deze eindtermen zijn vastgesteld zal er naar een opleidingsinstituut worden gezocht die verantwoordelijk zal zijn voor de examens.” Van Vugt gaf toe dat er veel nog onduidelijk is wat betreft de uitwerking van toets- en eindtermen van de MiFID II.

DSI gecertificeerd

Professionals die bij DSI gecertificeerd zijn als (actief) DSI Beleggingsadviseur of Vermogensbeheerder en alle onderdelen van de meest recente Periodieke Toets (zowel kennis als vaardigheden en integriteit) behaald hebben, lijken, volgens Van Vugt,  op basis van een eerste verkenning die door DSI is uitgevoerd, bijna volledig te voldoen aan de criteria die gelden voor advies. Van Vugt schat in dat aan het einde van het jaar de toets- en eindtermen duidelijk zullen zijn. Van Vugt geeft aan dat een financieel adviseur in feite goed in staat is om beleggingsadvies te geven. Wel is een gedegen beleggingsbeleid en de voldoende beleggingskennis nodig. “Voor de groep die wel de kennis in huis heeft maar geen beleid, dat is te mager, dan zul je echt nog wel wat stappen moeten gaan maken.”

Ministerie van Financiën, AFM, DSI en ESMA

Intussen heeft het ministerie van Financiën een internetconsultatieronde geïnitieerd met betrekking tot het concept-Besluit implementatie MiFID II, waarin door het ministerie het een en ander is opgenomen over de vakbekwaamheidseisen ter implementatie van MiFID II. In het nieuwe conceptbesluit wordt gesteld dat het aan de beleggingsonderneming is om in de praktijk vorm te geven aan de vakbekwaamheidseisen en dat het een optie is dat beleggingsprofessionals zich in dat kader certificeren bij een standaardeninstituut.

Bron: http://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2017/7/voorbereiden-op-mifid-ii-heel-moeilijk-10198600#.WV3okHZT38Q.linkedin

Datum: 5 juli 2017