PSD2 als hefboom voor intensievere samenwerking tussen banken en FinTech

De samenwerkingen tussen banken, consumenten en andere marktpartijen is aan verandering onderhevig, en deze trend zal de komende jaren alleen nog maar verder doorzetten. Waarom verandert deze samenwerking en wat kunnen de traditionele financiële partijen en de nieuwkomers, de FinTech bedrijven, voor elkaar betekenen?

Waarom gaat deze samenwerking veranderen?
Allereerst omdat deze FinTechs veel beter in staat zijn met hun klanten te communiceren en ze daarbij een veel beter gevoel kunnen geven. In onderzoek van Capgemini onder klanten van Banken en FinTechs wordt dit beeld bevestigd door een hogere score op de Customer Experience Index voor FinTechs. De verschillen in scores lopen verder op als gekeken wordt naar de jongeren (Gen Y) en financiële consumenten die zeggen van technologie te houden (tech-savy). Een voorbeeld van een nieuwkomer op de Nederlandse markt is KNAB. Deze bank is in 2012 opgericht en werkt uitsluitend online met haar klanten.

De tweede reden waarom de samenwerking er anders uit gaat zien is dat er de afgelopen jaren technologieën ter beschikking zijn gekomen die het real time uitwisselen van informatie tussen bedrijven mogelijk maakt. Binnen Europa wordt het gebruik van deze technologieën versterkt omdat banken PSD2 moeten implementeren. In deze Europese regeling wordt banken verplicht om informatie real time uit te wisselen met andere marktpartijen. Veel initiatieven die in het kader van PSD2 opgestart worden, gebruiken oplossingen van bedrijven als Mulesoft en WSO2.

Wat betekent dit voor banken?
Banken moeten aan de slag. Zij moeten bepalen welke rol zij willen innemen in deze samenwerking. In het World Retail Banking Report 2017 van Capgemini worden verschillende alternatieven besproken.

Een eerste alternatief is dat een bank vooral haar eigen producten blijft aanbieden aan de markt waarbij ze de kracht van haar merk en identiteit gebruikt. Om tot een betere Customer Experience te komen wordt de samenwerking met FinTechs en andere bedrijven vooral onder de motorkap gezocht.

Een tweede alternatief is dat een bank in samenwerking met FinTechs en andere bedrijven een breder pakket aan producten gaat aanbieden. Hierbij is het verstandig om producten te selecteren die bij het merk en de identiteit van de bank passen. Daarnaast wordt in dit scenario van de FinTech verwacht de technologie in te brengen die de verschillende producten bij elkaar brengt op een website of een app.

Een derde alternatief is dat de bank zich concentreert op het efficiënt verwerken van de producten en de transacties. Het aanbieden van deze producten en daarmee het klantcontact laat de bank hierbij aan anderen over.

Het World Retail Banking Report 2017 laat zien dat de executives van banken samenwerking met FinTechs als een must beschouwen, terwijl zij 1 à 2 jaar geleden nog een afwachtende houding aannamen ten opzichte van FinTechs. Banken in Nederland en Europa krijgen met PSD2 een schitterende hefboom aangereikt om dit voor elkaar te krijgen. Financiële partijen die er echter voor kiezen om PSD2 zo minimaal mogelijk implementeren, lopen het risico in de komende jaren de commerciële boot te missen.

Bron: https://www.nl.capgemini.com/blog/capgemini-nl-blog/2017/06/psd2-als-hefboom-voor-intensievere-samenwerking-tussen-banken-en
Datum: 20 juni 2017