Nationaal regime blijft bestaan onder MiFiD2

Ook na invoering van Mifid II blijft het zogenoemde nationaal regime van kracht. Het nationaal regime is de vrijstellingsregeling voor een Wft-vergunning voor verzekerings- en hypotheekadviseurs die ook adviseren over beleggingsfondsen.

Dit schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een brief die eind vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Welke artikelen uit Mifid II precies op deze adviseurs van toepassing worden moet volgens de minister echter nog worden bezien.

Het uitgangspunt hiervoor zal volgens de minister echter gevormd worden door artikel 3, tweede lid van Mifid II. Dat betekent dat onder meer de regels omtrent het tegengaan van belangenconflicten en het verstrekken van informatie over de totale kosten van de gebruikte beleggingsproducten en de dienstverlening ook voor deze adviseurs gaan gelden.

De nadere uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de Vrijstellingsregeling Wft die naar verwachting in het najaar zal worden geconsulteerd en dan dus openbaar zal worden.

Er waren eerder geruchten dat het nationaal regime mogelijk zou worden opgeheven en dat voor deze adviseurs de volledige Wft zou gaan gelden, maar dat is dus niet het geval.

Nederland kent sinds 2008 een nationaal regime. Hier vallen naar schatting zo’n 3.000 financieel dienstverleners onder. Zij mogen geen individuele aandelen of obligaties bemiddelen, maar alleen beleggingsfondsen, aan klanten die bijvoorbeeld een aanvullend pensioen willen opbouwen.

Bron: https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/nationaal-regime-blijft-bestaan-onder-mifid-ii

Datum: 7 juli 2017