Waar staat CRM voor ?

CRM staat voor Client Relationship Management.  Een CRM systeem zorgt ervoor dat alle contacten goed worden vastgelegd. Dit is belangrijk voor zowel de (commerciële) dienstverlening aan de cliënt als de vastlegging voor de toezichthouder(s).