Disclaimer

Asset Measurement besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website en in haar tooling. Echter kan Asset Measurement niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website en in haar tooling gevonden wordt.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website en/of tooling is voor eigen risico van de gebruiker.

Asset Measurement is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Asset Measurement niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt Asset Measurement geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Asset Measurement via deze website en/of tooling.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Asset Measurement aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website of in de tooling is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Asset Measurement garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.