Asset Measurement levert meest veelzijdige doelmonitor!

Het is niet alleen wettelijk verplicht en ontzettend belangrijk maar ook een commerciële kans; de haalbaarheid van het doel van je cliënt bepalen. (en op een mooie manier in beeld brengen natuurlijk :)).

Welke informatie biedt de AM doelmonitor?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Op basis van de uitgangspunten van een cliënt kan men bepalen hoe groot de kans is dat hij of zij zijn/haar doel gaat behalen.

Afbeelding 1: Overzicht doelmonitor handmatige input functie

De onderstaande parameters bepalen de kans op behalen van de doelwaarde.

 • Startvermogen;
 • Doelvermogen;
 • Looptijd;
 • Stortingen/Onttrekkingen;
 • Rendement;
 • Standaarddeviatie;
 • Kosten;
 • Inflatie.

Input bepaalt output

Om de haalbaarheid zo nauwkeurig mogelijk te bepalen is goede input van cruciaal belang. Uiteraard is er veel onzekerheid over de uitkomst, sterker nog, slechts één parameter is op voorhand te bepalen; het kostenpercentage van de beleggingen. De overige zaken zijn allemaal externe factoren, waar we zelf weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen.

Belangrijkste aanname die men moet doen is het te verwachten rendement.

Het te verwachten rendement is afhankelijk van het beleggingsprofiel en de glazen bol van de vermogensbeheerders. Mijn ervaring is dat veel vermogensbeheerders het liefst zo gunstig mogelijke aannames doen. Zometeen meer over de aanames.

Onze tool biedt 3 mogelijkheden met verschillende scenario’s.

 1. Eigen input;
 2. Rendementsverwachting op basis van renteverwachtingen van de DNB;
 3. Rendementsprognose op basis historische rendementen.

Hieronder vind je de mogelijkheden kort toegelicht.

Eigen input

Hier hoef ik weinig woorden aan vuil te maken. Bij de optie ‘eigen iput’ zijn alle variabelen zelf in te vullen. Handig als je naast de traditionele beleggingen ook in Crypto’s belegd. Je kunt namleijk het te verwachten rendement en risico zo hoog of laag maken als wenselijk is.

Huidige Markt Scenario

Het huidige markt scenario is gebaseerd op het advies van de Commissie Parameters*, waarvan ook de Nederlandsche bank gebruik maakt voor de haalbaarheid van toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen.

Obligaties

Op basis van het advies van de Commissie Parameters en de actuele rentecurve in de markt wordt een ‘forward rentecurve’ bepaald. Deze curve laat de verwachte rente over de korte termijn (1 jaar) tot heel ver in de toekomst zien. De rente is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Vervolgens wordt het verwachte rendement op obligaties afgeleid van de forward rentecurve. Hierbij geldt dat het rendement op obligaties niet statisch is, en per looptijd verschilt.

Aandelen

De commissie parameters adviseert voor aandelen een gemiddeld rendement van ca. 7%. In lijn met de verwachtingen van de Nederlandse Bank, zijn wij iets voorzichtiger.

Let op! Het te verwachten rendement bij periodieke stortingen is iets hoger dan bij een eenmalige storting.

Historisch rendement

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, ze geven echter wel een goed beeld van het verloop van rendementen door de jaren heen.

Voor het historisch scenario gebruiken we rendementsreeksen uit het verleden voor maar liefst 13 Asset categorieën (VBA). Hiervoor gebruiken we, afhankelijk van de asset-categorie, 10-tot 100 jaar historische data.

Onttrekkingen of bijstortingen

In de doelmonitor kan je kinderlijk eenvoudig onttrekkingen of bijstortingen toevoegen. Denk hierbij aan bepaalde life events die redelijk vaststaan; studie kinderen, jaarlijkse schenking, afbetaling hypotheek.

Afbeelding 2: Eenvoudig storingen en onttrekkingen toevoegen.

Afbeelding 3: Onttrekking wordt verwerkt in scenario analyse.

Financieel Plan

Met de tools van AM is het mogelijk om een financiële scan te maken, een portefeuille te analyseren en te consolideren, scenario’s te schetsen, doelen van clienten te monitoren en de beste vermogensbeheerders te selecteren.

Toch is het geen financieel plannings programma. Het doel van onze tools is om op ieder moment met een cliënt te kunnen kijken hoe jouw client er financieel voor staat en samen te bepalen welke acties nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Omdat alle informatie zo overzichtelijk mogelijk wordt weergegeven, zijn de overzichten voor iedereen in het gezin begrijpelijk. Hiermee sluiten we aan op de vraag om inzicht voor iedereen te creëren voor als jouw client plotseling iets overkomt en zijn of haar partner alle informatie snel wil verzamelen.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Probeer dan 14 dagen gratis en vraag nu een demo-account aan.

Gratis Demo Account

 

 

*commissie parameters
Advies van de Commissie Parameters. De parameters waar de commissie over adviseert stellen maximumgrenzen aan het verwacht rendement waarmee pensioenfondsen mogen rekenen voor hun beleggingen en minimumgrenzen aan de verwachtingswaarden voor loon- en prijsinflatie die de omvang van de pensioenuitkeringen bepalen.
asset measurement

AFM: onafhankelijk, dus geen vergunning!

Help ik sta op straat!

Dat er steeds meer (beleggings) adviseurs op straat worden gezet is vervelend. Door o.a.  margedruk en de komst van nieuwe wetgeving (Mifid2), bij financiële instellingen is het einde van de ontslaggolf voorlopig nog niet in zicht. Veel werk, heel veel werk, wordt ook nog eens vervangen door zogenaamde robots.

Behoefte aan een aanspreekpunt is er echter nog steeds.

Eén van de mogelijke aanspreekpunten is de Verbonden Agent.  In dit artikel gaan we in op het groeiende fenomeen.

De ontslagen adviseur baalt natuurlijk omdat hij geen baan meer heeft. Aan de andere kant wil hij zo snel mogelijk weer aan de slag, bij voorkeur onafhankelijk, omdat hij mensen dan echt goed kan helpen.

De adviseur vraagt wat rond in zijn netwerk en komt er al snel achter dat er veel verbonden agenten worden gezocht.

Verbonden agent?

Verbonden agenten treden op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één bepaalde beleggingsonderneming. Voor rekening van die beleggingsonderneming verlenen zij bepaalde beleggingsdiensten.

Niet Verbonden Agent

Leuk dat er een vacature is,  helemaal onafhankelijk is de job niet; de adviseur mag als verbonden agent alleen maar diensten verlenen voor één bepaalde beleggingsonderneming. Dat kan uiteraard een prima onderneming zijn; Er zijn meerere partijen waarvan ik het beleggingsbeleid volledig onderschrijf. Echter zou er naast de verbonden agent ook ruimte moeten zijn voor de niet verbonden agent. De niet verbonden agent kan in tegenstelling tot de verbonden agent belangen behartigen voor meerdere partijen. Daarover zo meer.

Waarom groeit het aantal verbonden agenten?

Acquisitie is lastig

Wij spreken veel family offices en vermogensbeheerders die moeite hebben met het vinden adviseurs die zelfstandig geld in het laatje kunnen brengen.

Werken voor een kleinere partij is anders dan werken voor een bank. Het grootste verschil is dat er geen database met rekeninghouders is die je kunt bellen met de vraag of ze jouw dienstverlening willen afnemen. Sterker nog; als je altijd gewend ben om cliënten via het interne netwerk van de bank te krijgen is het een flinke uitdaging om cliënten te vinden.

Voor een vermogensbeheerder is het lastig in te schatten of een sollicitant de juiste capaciteiten bezit om zelf cliënten binnen te halen. Bovendien vereist het opbouwen van een cliëntenkring vaak een lange adem.

Met een salaris van €80.000 tot €100.000 per jaar, of meer, kan het een dure exercitie zijn. Zeker als je niet in één keer de juiste man of vrouw vindt.

Verbonden agent biedt de oplossing

Voor een vermogensbeheerder of family office is de verbonden agent ideaal. Een verbonden agent aanmelden bij de AFM is kosteloos; de verbonden agent werkt onder de vergunning van de partij waarvoor hij diensten aanbiedt. Daarnaast zijn er geen of lage vaste kosten voor de ‘werkgever’.

Voor de adviseur die een baan zoekt is het ook wel comfortabel. Hij heeft vrijheid, maar toch een organisatie met compliance, een beleggingsbeleid, een een reeds opgebouwde naam achter zich.

Wel of geen vast salaris?

Er is weinig transparantie omtrent het salaris van de verbonden agent. Regels zijn er wel!

De verbonden agent valt onder verantwoordelijkheid van de beleggingsonderneming en daarmee ook onder het beloningsbeleid van de vergunninghoudende ‘werkgever’ waardoor ook voor hem het bonusplafond van 20% van toepassing is. De verbonden agent mag wel op basis van omzet of Assets Under Management worden betaald! Link.

Als je op basis van omzet of AUM wordt betaald, zijn je inkomsten pure bonus. Of zie ik dat verkeerd?

Op basis van omzet of AUM betaald worden is ook helemaal niet verkeerd. Waarom zou er geen prikkel mogen zijn om meer assets binnen te halen?

Als een adviseur onverantwoord te werk gaat, zal hij door de compliance officer op zijn vingers getikt worden. Daarnaast hebben de meeste adviseurs echt het beste met cliënten voor.

De Niet Verbonden Agent (volgens Asset Measurement)

Niet Verbonden Agenten treden op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van meerdere  beleggingsondernemingen. Voor rekening van die beleggingsondernemingen verlenen zij bepaalde beleggingsdiensten.

Voor verbonden agenten zijn er regels, en zoals we hierboven hebben gelezen is er backup van bijvoorbeeld een vermogensbeheerder in de vorm van compliance etc.

Daarnaast mag de verbonden agent wel betaald mag worden door de vermogensbeheerder en de niet verbonden agent, niet.

Waarom eigenlijk niet?

Het zou zo kunnen zijn dat vermogensbeheerder A meer wil betalen voor ondergebrachte assets dan vermogensbeheerder B. Dat werkt perverse prikkels in de hand en is verwerpelijk. Daar zijn natuurlijk genoeg oplossingen voor te bedenken.

Als de niet verbonden agent verplicht wordt om zijn client te laten weten hoeveel de vermogensbeheerder hem betaalt wordt het al een stuk transparanter.

Wat mij betreft mag relatiebeheer altijd apart vermeld worden op de rekening, maar dat terzijde.

Er zijn nu al veel adviseurs die clienten onderbrengen bij vermogensbeheerders. Een vergunning voor een dergelijke dienst is er niet. Een gemiste kans omdat de beleggingskennis van deze ‘begeleiders’ vaak ernstig tekortschiet. Hiervan is zijn cliënt uiteindelijk de dupe.  Als deze adviseurs een vergunning zouden aanvragen hoort daar wat mij betreft een kennistest bij.

Het moge duidelijk zijn; Ik pleit voor een afm-vergunning voor niet-verbonden agenten.  Hiermee wordt de verbonden agent overbodig en kan de niet-verbonden agent, onafhankelijk, met beleggingskennis, en onder toezicht aan de slag.

Bronnen: 

AFM http://www.digitaal.loket.afm.nl/nl-NL/Diensten/Beleggingsondernemingen/Melding/Pages/Aanmeldingverbondenagent.aspx?tab=

FD: https://fd.nl/beurs/1213267/vermogensadviseur-werkt-steeds-vaker-als-zzp-er

Diverse vermogensbeheerders