Asset Measurement levert meest veelzijdige doelmonitor!

Het is niet alleen wettelijk verplicht en ontzettend belangrijk maar ook een commerciële kans; de haalbaarheid van het doel van je cliënt bepalen. (en op een mooie manier in beeld brengen natuurlijk :)).

Welke informatie biedt de AM doelmonitor?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Op basis van de uitgangspunten van een cliënt kan men bepalen hoe groot de kans is dat hij of zij zijn/haar doel gaat behalen.

Afbeelding 1: Overzicht doelmonitor handmatige input functie

De onderstaande parameters bepalen de kans op behalen van de doelwaarde.

 • Startvermogen;
 • Doelvermogen;
 • Looptijd;
 • Stortingen/Onttrekkingen;
 • Rendement;
 • Standaarddeviatie;
 • Kosten;
 • Inflatie.

Input bepaalt output

Om de haalbaarheid zo nauwkeurig mogelijk te bepalen is goede input van cruciaal belang. Uiteraard is er veel onzekerheid over de uitkomst, sterker nog, slechts één parameter is op voorhand te bepalen; het kostenpercentage van de beleggingen. De overige zaken zijn allemaal externe factoren, waar we zelf weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen.

Belangrijkste aanname die men moet doen is het te verwachten rendement.

Het te verwachten rendement is afhankelijk van het beleggingsprofiel en de glazen bol van de vermogensbeheerders. Mijn ervaring is dat veel vermogensbeheerders het liefst zo gunstig mogelijke aannames doen. Zometeen meer over de aanames.

Onze tool biedt 3 mogelijkheden met verschillende scenario’s.

 1. Eigen input;
 2. Rendementsverwachting op basis van renteverwachtingen van de DNB;
 3. Rendementsprognose op basis historische rendementen.

Hieronder vind je de mogelijkheden kort toegelicht.

Eigen input

Hier hoef ik weinig woorden aan vuil te maken. Bij de optie ‘eigen iput’ zijn alle variabelen zelf in te vullen. Handig als je naast de traditionele beleggingen ook in Crypto’s belegd. Je kunt namleijk het te verwachten rendement en risico zo hoog of laag maken als wenselijk is.

Huidige Markt Scenario

Het huidige markt scenario is gebaseerd op het advies van de Commissie Parameters*, waarvan ook de Nederlandsche bank gebruik maakt voor de haalbaarheid van toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen.

Obligaties

Op basis van het advies van de Commissie Parameters en de actuele rentecurve in de markt wordt een ‘forward rentecurve’ bepaald. Deze curve laat de verwachte rente over de korte termijn (1 jaar) tot heel ver in de toekomst zien. De rente is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Vervolgens wordt het verwachte rendement op obligaties afgeleid van de forward rentecurve. Hierbij geldt dat het rendement op obligaties niet statisch is, en per looptijd verschilt.

Aandelen

De commissie parameters adviseert voor aandelen een gemiddeld rendement van ca. 7%. In lijn met de verwachtingen van de Nederlandse Bank, zijn wij iets voorzichtiger.

Let op! Het te verwachten rendement bij periodieke stortingen is iets hoger dan bij een eenmalige storting.

Historisch rendement

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, ze geven echter wel een goed beeld van het verloop van rendementen door de jaren heen.

Voor het historisch scenario gebruiken we rendementsreeksen uit het verleden voor maar liefst 13 Asset categorieën (VBA). Hiervoor gebruiken we, afhankelijk van de asset-categorie, 10-tot 100 jaar historische data.

Onttrekkingen of bijstortingen

In de doelmonitor kan je kinderlijk eenvoudig onttrekkingen of bijstortingen toevoegen. Denk hierbij aan bepaalde life events die redelijk vaststaan; studie kinderen, jaarlijkse schenking, afbetaling hypotheek.

Afbeelding 2: Eenvoudig storingen en onttrekkingen toevoegen.

Afbeelding 3: Onttrekking wordt verwerkt in scenario analyse.

Financieel Plan

Met de tools van AM is het mogelijk om een financiële scan te maken, een portefeuille te analyseren en te consolideren, scenario’s te schetsen, doelen van clienten te monitoren en de beste vermogensbeheerders te selecteren.

Toch is het geen financieel plannings programma. Het doel van onze tools is om op ieder moment met een cliënt te kunnen kijken hoe jouw client er financieel voor staat en samen te bepalen welke acties nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Omdat alle informatie zo overzichtelijk mogelijk wordt weergegeven, zijn de overzichten voor iedereen in het gezin begrijpelijk. Hiermee sluiten we aan op de vraag om inzicht voor iedereen te creëren voor als jouw client plotseling iets overkomt en zijn of haar partner alle informatie snel wil verzamelen.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Probeer dan 14 dagen gratis en vraag nu een demo-account aan.

Gratis Demo Account

 

 

*commissie parameters
Advies van de Commissie Parameters. De parameters waar de commissie over adviseert stellen maximumgrenzen aan het verwacht rendement waarmee pensioenfondsen mogen rekenen voor hun beleggingen en minimumgrenzen aan de verwachtingswaarden voor loon- en prijsinflatie die de omvang van de pensioenuitkeringen bepalen.

MiFiD2: Het vastleggen van telefoongesprekken.

In dit artikel zullen we ingaan op het vastleggen van de gevoerde telefoon- gesprekken. In Artikel 16.7 wordt uitgebreid uiteengezet waaraan het opnemen van (telefoon)gesprekken moet voldoen.

“Het beperkt zich overigens niet tot telefoongesprekken. Ook andere vormen van elektronisch communicatie (WhatsApp, SMS etc.) dienen te worden bewaard.” 

Lees meer