Asset Measurement levert meest veelzijdige doelmonitor!

Het is niet alleen wettelijk verplicht en ontzettend belangrijk maar ook een commerciële kans; de haalbaarheid van het doel van je cliënt bepalen. (en op een mooie manier in beeld brengen natuurlijk :)).

Welke informatie biedt de AM doelmonitor?

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Op basis van de uitgangspunten van een cliënt kan men bepalen hoe groot de kans is dat hij of zij zijn/haar doel gaat behalen.

Afbeelding 1: Overzicht doelmonitor handmatige input functie

De onderstaande parameters bepalen de kans op behalen van de doelwaarde.

 • Startvermogen;
 • Doelvermogen;
 • Looptijd;
 • Stortingen/Onttrekkingen;
 • Rendement;
 • Standaarddeviatie;
 • Kosten;
 • Inflatie.

Input bepaalt output

Om de haalbaarheid zo nauwkeurig mogelijk te bepalen is goede input van cruciaal belang. Uiteraard is er veel onzekerheid over de uitkomst, sterker nog, slechts één parameter is op voorhand te bepalen; het kostenpercentage van de beleggingen. De overige zaken zijn allemaal externe factoren, waar we zelf weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen.

Belangrijkste aanname die men moet doen is het te verwachten rendement.

Het te verwachten rendement is afhankelijk van het beleggingsprofiel en de glazen bol van de vermogensbeheerders. Mijn ervaring is dat veel vermogensbeheerders het liefst zo gunstig mogelijke aannames doen. Zometeen meer over de aanames.

Onze tool biedt 3 mogelijkheden met verschillende scenario’s.

 1. Eigen input;
 2. Rendementsverwachting op basis van renteverwachtingen van de DNB;
 3. Rendementsprognose op basis historische rendementen.

Hieronder vind je de mogelijkheden kort toegelicht.

Eigen input

Hier hoef ik weinig woorden aan vuil te maken. Bij de optie ‘eigen iput’ zijn alle variabelen zelf in te vullen. Handig als je naast de traditionele beleggingen ook in Crypto’s belegd. Je kunt namleijk het te verwachten rendement en risico zo hoog of laag maken als wenselijk is.

Huidige Markt Scenario

Het huidige markt scenario is gebaseerd op het advies van de Commissie Parameters*, waarvan ook de Nederlandsche bank gebruik maakt voor de haalbaarheid van toekomstige verplichtingen van pensioenfondsen.

Obligaties

Op basis van het advies van de Commissie Parameters en de actuele rentecurve in de markt wordt een ‘forward rentecurve’ bepaald. Deze curve laat de verwachte rente over de korte termijn (1 jaar) tot heel ver in de toekomst zien. De rente is afhankelijk van de gekozen looptijd.

Vervolgens wordt het verwachte rendement op obligaties afgeleid van de forward rentecurve. Hierbij geldt dat het rendement op obligaties niet statisch is, en per looptijd verschilt.

Aandelen

De commissie parameters adviseert voor aandelen een gemiddeld rendement van ca. 7%. In lijn met de verwachtingen van de Nederlandse Bank, zijn wij iets voorzichtiger.

Let op! Het te verwachten rendement bij periodieke stortingen is iets hoger dan bij een eenmalige storting.

Historisch rendement

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, ze geven echter wel een goed beeld van het verloop van rendementen door de jaren heen.

Voor het historisch scenario gebruiken we rendementsreeksen uit het verleden voor maar liefst 13 Asset categorieën (VBA). Hiervoor gebruiken we, afhankelijk van de asset-categorie, 10-tot 100 jaar historische data.

Onttrekkingen of bijstortingen

In de doelmonitor kan je kinderlijk eenvoudig onttrekkingen of bijstortingen toevoegen. Denk hierbij aan bepaalde life events die redelijk vaststaan; studie kinderen, jaarlijkse schenking, afbetaling hypotheek.

Afbeelding 2: Eenvoudig storingen en onttrekkingen toevoegen.

Afbeelding 3: Onttrekking wordt verwerkt in scenario analyse.

Financieel Plan

Met de tools van AM is het mogelijk om een financiële scan te maken, een portefeuille te analyseren en te consolideren, scenario’s te schetsen, doelen van clienten te monitoren en de beste vermogensbeheerders te selecteren.

Toch is het geen financieel plannings programma. Het doel van onze tools is om op ieder moment met een cliënt te kunnen kijken hoe jouw client er financieel voor staat en samen te bepalen welke acties nodig zijn om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Omdat alle informatie zo overzichtelijk mogelijk wordt weergegeven, zijn de overzichten voor iedereen in het gezin begrijpelijk. Hiermee sluiten we aan op de vraag om inzicht voor iedereen te creëren voor als jouw client plotseling iets overkomt en zijn of haar partner alle informatie snel wil verzamelen.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Probeer dan 14 dagen gratis en vraag nu een demo-account aan.

Gratis Demo Account

 

 

*commissie parameters
Advies van de Commissie Parameters. De parameters waar de commissie over adviseert stellen maximumgrenzen aan het verwacht rendement waarmee pensioenfondsen mogen rekenen voor hun beleggingen en minimumgrenzen aan de verwachtingswaarden voor loon- en prijsinflatie die de omvang van de pensioenuitkeringen bepalen.

Portefeuille Consolidatie

Yeah, de eerste versie van de portefeuille consolidatie is Live!

Ik hoef er niet veel woorden aan vuil te maken.

Een (beleggings) portefeuille consolidatie is niets meer dan het samenvoegen, en het in beeld brengen van meerdere (beleggings)portefeuilles.

Asset Measurement breidt activiteiten fors uit

Een team van softwareontwikkelaars heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan uitbreiding van het productaanbod van Asset Measurement.

Het jonge fintech bedrijf, vooral bekend van de benchmarktool waarmee men onder andere performance van vermogensbeheerders meet, richt zich met een breed scala aan tools op financieel adviseurs, vermogensbeheerders en banken in Nederland.

Het doel is het verzamelen van data en deze overzichtelijk presenteren. Al meer dan 20 partijen maken gebruik van de diensten van Asset Measurement.

 

Nieuwe tools

De eerste tools die vandaag worden gelanceerd zijn de Portfolio Analyzer en de Financiële Scan.

Een adviseur kan met de Portfolio Analyzer individuele portefeuilles van cliënten doormeten en portefeuilles van vermogensbeheerders met elkaar vergelijken. De tool geeft in één oogopslag inzicht in o.a. risico’s en verbogen kosten. Voor de weergave van het risico wordt gebruik gemaakt van de risicometer. De risicometer is ontwikkeld door een aantal aanbieders van beleggingsdiensten, vertegenwoordigd door de NVB.

Volgens van Heese is er in toenemende mate vraag naar onafhankelijk advies. ‘Onze data-gedreven Portfolio Analyzer en de benchmarktool bieden de beste ondersteuning voor een adviesgesprek’. Elk advies is dus te onderbouwen met betrouwbare data.

Financiële Scan

‘We merkten dat adviseurs en vermogensbeheerders veel tijd kwijt zijn aan het overzichtelijk vastleggen van cliëntgegevens. Hiervoor hebben we een slimme oplossing gebouwd. Door eenmalig cliëntgegevens in te voeren heeft de adviseur een strategisch plan, een document (Know Your Customer) voor de toezichthouder en de documenten om een bankrekening te openen.’

Een extra voordeel is dat het voorbereiden en vastleggen van een revisiegesprek met een cliënt minimale tijdsinspanning kost.

Goed beveiligd

Alle gegevens worden in de Cloud opgeslagen en beveiligd volgens de hoogste standaarden in de sector. Men kan bijvoorbeeld alleen toegang tot de data krijgen nadat een extra code wordt ingevoerd die naar een vooraf opgegeven mobiele telefoon is gezonden. Veiligheid boven alles.

De komende maanden rolt Asset Measurement meer tools uit, als eerste de doelmonitor. Met de doelmonitor kan men berekenen of beleggingsdoelen nog in lijn liggen met de verwachtingen zijn of dat bijsturing noodzakelijk is.

Alle tools zijn erop gericht de markt eerlijker, transparanter en vooral beter te maken. Een win-winsituatie voor banken, adviseurs én consumenten.

‘Voor generatie Z is de hypotheekadviseur een app’

Kunstmatige intelligentie, machine learning, blockchain, chatrobots. Deze technologieën kwamen ruimschoots aan bod in de workshops tijdens am:innosurance. Zo zagen de congresgangers hoe je met IBM Watson een digitale dialoog kunt opzetten, hoe kunstmatige intelligentie kan leiden tot beter preventieadvies bij een AOV en hoe generatie Z in de toekomst een hypotheek afsluit.

Onderzoek: Nederland in Europese voorhoede als het gaat om online bankieren

Het Zweedse FinTech bedrijf Trustly publiceert vandaag het ‘State of Online Banking’ rapport, een gedetailleerd onderzoek naar het gebruik van online bankieren onder consumenten in zeven Europese landen, waaronder Nederland.