Artikelen door Jan Roelof Boerlage

MiFiD2: Het vastleggen van telefoongesprekken.

In dit artikel zullen we ingaan op het vastleggen van de gevoerde telefoon- gesprekken. In Artikel 16.7 wordt uitgebreid uiteengezet waaraan het opnemen van (telefoon)gesprekken moet voldoen. “Het beperkt zich overigens niet tot telefoongesprekken. Ook andere vormen van elektronisch communicatie (WhatsApp, SMS etc.) dienen te worden bewaard.” 

Invoering PSD2 met enkele maanden uitgesteld

De nieuwe EU-richtlijn PSD2 zou aanvankelijk medio januari 2018 ingevoerd moeten worden, maar dat is niet haalbaar. De invoering van de even revolutionaire als omstreden richtlijn over het delen van klantinformatie met andere betaalinstanties is uitgesteld. Het wetsvoorstel dat PSD2 inbedt in de Nederlandse wetgeving wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 uitgevoerd.  

Nationaal regime blijft bestaan onder Mifid II

Ook na invoering van Mifid II blijft het zogenoemde nationaal regime van kracht. Het nationaal regime is de vrijstellingsregeling voor een Wft-vergunning voor verzekerings- en hypotheekadviseurs die ook adviseren over beleggingsfondsen.
Dit schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een brief die eind vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.