De Risicometer

Wat is de Risicometer?

Hij wordt door steeds meer banken & zelfstandig vermogensbeheerders gebruikt, de risicometer.

De risicometer is een slimme grafische weergave van het risico dat een client met zijn of haar beleggingen loopt in een bepaald risicoprofiel.

De Risicometer Beleggen bestaat sinds 1 mei 2016 en is een initiatief van een aantal aanbieders van beleggingsdiensten, vertegenwoordigd door de NVB.

Wat vindt de AFM?

In de meest recente update van de leidraad risicoprofielen, geeft de AFM aan te respecteren dat de markt met eigen profielen blijft werken in plaats van universele risicoprofielen.

De AFM vindt het echter wel van groot belang dat de consument de risicoprofielen van verschillende aanbieders onderling op een objectieve wijze kan vergelijken. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle financiële ondernemingen dezelfde beleggingscategroieën onderscheiden en dezelfde risicoparameters hanteren.

De (NVB) risicometer acht men geschikt voor een redelijk tot goede vergelijking van het risico.

Wat is het doel van de risicometer?

De risicometer geeft het risico aan gebaseerd op de volatiliteit van het rendement van de beleggingen in een risicoprofiel.  De risicometer geeft consumenten meer houvast bij het vergelijken van de grote hoeveelheid profielnamen die door marktpartijen worden gebruikt. Daarnaast dient de risicometer ter illustratie en ondersteuning van de overige informatie over een risicoprofiel.

Bron: www.nvb.nl

Voor wie is de risicometer?

Ondanks dat de risicometer door een aantal banken in samenwerking met de NVB is ontwikkeld, wordt het gebruik door zelfstandig vermogensbeheerders door de NVB en AFM toegejuicht. Bindend voorschijven doet de AFM niet. We weten echter dat als de AFM iets toejuicht, er wordt verwacht dat men dit advies ter harte neemt.

Berekening Risicometer

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de standaarddeviatie van de rendementen. Deze risicomaatstaf kent beperkingen, maar heeft als belangrijke voordelen dat hij breed toepasbaar, en betrekkelijk eenvoudig te berekenen is.

Voor de gehele markt worden dezelfde risico-parameters gebruikt, zodat de vergelijking ook echt eenduidig is. De input voor de risicometers komt van de Vereniging voor Beleggings Analisten (VBA). Voor de meest actuele standaarddeviaties en correlaties verwijzen we naar www.vbabeleggingsprofessionals.nl

Hoe maakt de consument gebruik van de risicometer?

Dat leg ik graag uit aan de hand van twee voorbeelden.

Hieronder zien we twee risicometers. Zonder het profiel te vermelden is al te zien dat het mandaat van de linkerafbeelding altijd tussen risicoschaal 5 en 6 1/3 behoort zitten. Het mandaat van de rechterafbeelding kan zich bewegen tussen risicoschaal 4 en 6; meer speelruimte dus.

We zien tevens dat het linker mandaat iets meer risico kan nemen, en niet heel veel risico kan afbouwen (minimaal schaal 5). Het rechter mandaat kan meer risico afbouwen. (minimaal schaal 4).

Welk mandaat/profiel is offensief, en welk mandaat/profiel is zeer offensief?

Afbeelding 1: Risicometer gebruikt door banken

Bij zeer offensief verwacht men over het algemeen dat er meer risico genomen kan worden. In dit geval een onjuiste gedachte. De linkerafbeelding behoort to het offensieve risicoprofiel van Van Lanschot Bankiers en de rechterafbeelding behoort tot het zeer offensieve profiel van ABN AMRO Private Banking.

Hier vind je enkele voorbeelden van hoe de risicometer werkt.

Asset Measurement maakt gebruik van de Risicometer.

Banken & Vermogensbeheerders die zijn opgenomen in onze tool kunnen de risicometer eenvoudig bij ons aanvragen. In onze Portfolio Analyzer tool wordt al gebruikt gemaakt van de risicometer.

Na het invullen en/of uploaden van een beleggingsportefeuille, wordt het risico direct weergegeven in de risicometer.

Zie voorbeeld van gebruik risicometer op de onderstaande afbeelding:

Afbeelding 2: Risicometer in onze portfolioanalyzer.

Voor- en nadelen van risicometer.

Hieronder vind je een aantal voor- en nadelen van de risicometer.

Kunt u zelf nog een aantal voor- en/of nadelen bedenken. Laat ze dan achter in een reactie onder dit bericht.

Voordelen risicometer

  • Uniform gebruik door elke bank vermogensbeheerder
  • Risico overzichtelijk weergegeven
  • Eenvoudige profielvergelijking

Nadelen risicometer

  • Legt niet alle risico’s bloot;
  • Niet alle beleggings-categoriën zijn gedekt;
  • Risico berekend o.b.v. historische volatiliteit

Asset Measurement is blij met het gebruik van de risicometer. Het geeft echt inzicht in het risico dat een partij kan nemen binnen een bepaald profiel. Of de consument hier kritisch naar gaat kijken blijft de vraag.

Het zou goed zijn als elke beleggingsadviseur/vermogensbeheerder verschillen tussen profielen duidelijk kan laten zien, en ook kan uitleggen aan zijn of haar cliënten. Daarnaast is het erg belangrijk om de implicaties aan te geven van de mogelijke risico’s die genomen (kunnen) worden. Een scenarioanalyse is daarvoor een bruikbaar instrument.

Dan is het nog zaak dat de adviseur er een goede uitleg bij kan geven. Daarvoor moet hij of zij de materie zelf goed begrijpen. Dat laatste valt in de praktijk vaak erg tegen.