60%

vermogensbeheerders geeft geen info omtrent risico