49%

vermogensbeheerders publiceert rendement niet