Adviseur kan profiteren van Europese regels betalingsverkeer

De Payment Services Directive II (PSD2) lijkt slechts relevant voor Europese banken die hun betalingsverkeer onderling moeten harmoniseren. Maar niets is minder waar volgens oud-privatebanker Jan Roelof Boerlage. Volgens hem krijgen financieel adviseurs dankzij PDS2 eenvoudiger toegang tot de financiële data van hun klanten en kunnen zij hun klanten efficiënter adviseren.

Nu profiteren banken van een informatiemonopolie als het om de financiële data van klanten gaat. “Adviseurs hebben weinig bewegingsvrijheid omdat zij niet eenvoudig online over die gegevens beschikken”, vertelt Boerlage, voormalig manager bij ABN Amro en Credit Suisse en nu directeur bij Wealth Management Services. Dit bedrijf houdt zicht bezig met het ondersteunen van vermogensadviseurs op het gebied van onder meer operations (compliance, software etc), vakinhoud en marketing.

Geen standaardoplossing

Vooral op het vlak van vermogensadvies komen de grootbanken volgens Boerlage steeds meer onder druk te staan. “De fee die wordt gerekend voor de geleverde diensten is nog altijd flink terwijl het werk steeds meer gestandaardiseerd wordt. Had je vroeger als private banker maximaal 70 klanten, nu kun je daar een factor 3 van maken. Maar die klant wil vaak geen standaardoplossing, die wil maatwerk. Klanten kiezen vaker voor online of voor een onafhankelijk advieskantoor dat nog wel die service kan bieden. Maar het één hoeft het ander zeker niet uit te sluiten”

Eigenaar klantgegevens

Waar adviespartijen tot voor kort veel tijd kwijt waren aan het verzamelen van financiële gegevens, gooit PSD2 volgens Boerlage de markt voor vermogensadvies helemaal open. “Vroeger waanden banken zich eigenaar van klantgegevens. PSD2 stelt nu eigenlijk vast dat de klant de baas is over zijn data. Dankzij PSD2 kan de onafhankelijke adviseur straks heel eenvoudig, met de juiste software, beschikken over geconsolideerde informatie van zijn klanten. Bedrijven spelen daar al op in door API’s (interfaces – red.) te ontwikkelen waarmee derden die gegevens kunnen ontsluiten.”

Trusted advisor

De toegang tot die data zorgt er volgens Boerlage voor dat de financieel adviseur, de vermogensadviseur in het bijzonder, de rol van trusted advisor nog eenvoudiger kan pakken. “Je moet gaan zoeken waar je als adviseur nog waarde kunt toevoegen. Als je je nu hoofdzakelijk richt op hypotheken moet je er rekening mee houden dat puur het zoeken naar een passende hypotheek dankzij alle softwareontwikkelingen straks misschien wel een kostprijs heeft van 0 euro. Je toegevoegde waarde schuilt dan veel eerder in de brede kennis die je hebt en die dankzij PSD2 straks een stuk makkelijker toe te passen is.

Lager inkomen

Boerlage acht deze werkwijze in eerste instantie geschikt voor de 6.000 adviseurs met het Wft-diploma Vermogen, en dan met name adviseurs die zich veelal richten op klanten in het hogere segment. “Maar vermogensadvies is ook aantrekkelijk voor financieel planners die het wat klanten betreft ook meer zoeken in het hogere segment. Hij erkent dat het lastig is om klanten met een lager inkomen of vermogen te tariferen. “Ik denk dat een tarief tussen de 100 en 130 euro per uur helemaal niet onredelijk is. Maar voor veel  mensen blijft dat toch een aanslag op hun financiële budget en geven ze het geld voor vermogensadvies liever uit aan een weekje weg.”

Financiële scan

Voor financieel adviseurs ontwikkelt Boerlage momenteel een online tool waarmee adviseurs vrijwel volledig geautomatiseerd, mede dankzij PSD2, een financiële scan van hun klanten kunnen maken zodat ze hen sneller en efficiënter kunnen adviseren.”

Bron: http://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2017/6/adviseur-kan-profiteren-van-europese-regels-betalingsverkeer-10197731#.WUqC4wK5xMo.linkedin

Datum: 19 juni 2017